کلیپ زنجیر زنی عزاداران امام هادی

کلیپ زنجیر زنی عزاداران امام هادی را با کیفیت های مختلف در قالب های صوتی و ویدئویی به همراه گزارش تصویری مراسم به صورت آنلاین  مشاهده  و  درصورت نیاز دریافت کنید.

کلیپ زنجیرزنی عزاداران امام هادی علیه السلام | شهادت امام هادی علیه السلام 1401 | پلان3

متن نخوابد تا سحر این دیده ی اخترشمار امشب

کلیپ زنجیر زنی عزاداران امام هادی

نخوابد تا سحر این دیده ی اخترشمار امشب

نگیرد این دل هر جائیم یک جا قرار امشب

ز هر جا بگذرم آواز جانسوزی به گوش آید

به هر کس بنگرم می بینم او را اشکبار امشب

عزای کیست یا رب مصطفی صاحب عزا باشد

به جنت فاطمه می گرید از غم زار زار امشب

شده مسموم زهر معتز بی دین و بی ایمان

امام دهمین هادی ولی کردگار امشب

شرر افتاد از زهر جفا بر خرمن عمرش

که می سوزد دل و جانش ز سوز آن شرار امشب

یتیم و بی پدر گردد امام عسکری امشب

بسوزد از فراق و هجر باب تاجدار امشب

چه زهری بود که آتش زد به جان آن سرور

ربود از دست او صبر و قرار و اختیار امشب

خدایا شمع ارشاد و هدایت شد خموش آخر

بسوزد عسکری در ماتمش پروانه وار امشب

کلیپ زنجیر زنی عزاداران امام هادی
فهرست