نخوابد تا سحر این دیده اختر شمار امشب امیر برومند

نخوابد تا سحر این دیده اختر شمار امشب امیر برومند را با کیفیت های مختلف در قالب های صوتی و ویدئویی به همراه گزارش تصویری مراسم به صورت آنلاین  مشاهده  و  درصورت نیاز دریافت کنید.

نوحه زنجیر زنی کربلایی امیر برومند | شهادت امام هادی علیه السلام 1401 |  زنجیرزنی عزاداران امام هادی علیه السلام | پلان3

متن نخوابد تا سحر این دیده ی اخترشمار امشب

نخوابد تا سحر این دیده اختر شمار امشب امیر برومند

نخوابد تا سحر این دیده ی اخترشمار امشب

نگیرد این دل هر جائیم یک جا قرار امشب

ز هر جا بگذرم آواز جانسوزی به گوش آید

به هر کس بنگرم می بینم او را اشکبار امشب

عزای کیست یا رب مصطفی صاحب عزا باشد

به جنت فاطمه می گرید از غم زار زار امشب

شده مسموم زهر معتز بی دین و بی ایمان

امام دهمین هادی ولی کردگار امشب

شرر افتاد از زهر جفا بر خرمن عمرش

که می سوزد دل و جانش ز سوز آن شرار امشب

یتیم و بی پدر گردد امام عسکری امشب

بسوزد از فراق و هجر باب تاجدار امشب

چه زهری بود که آتش زد به جان آن سرور

ربود از دست او صبر و قرار و اختیار امشب

خدایا شمع ارشاد و هدایت شد خموش آخر

بسوزد عسکری در ماتمش پروانه وار امشب

نخوابد تا سحر این دیده اختر شمار امشب امیر برومند
فهرست