میلاد حضرت معصومه (سلام الله علیها) 
+ مشاهده میلاد حضرت معصومه (سلام الله علیها)  در رسانه های پر بازدید

آثار ویژه اول ذی القعده سالروز میلاد حضرت معصومه (سلام الله علیها) تولید شده در خانه هنر پلان 3 را با کیفیت های مختلف در قالب های صوتی و ویدئویی به همراه گزارش تصویری مراسم به صورت آنلاین  مشاهده  و  درصورت نیاز دریافت کنید.

مفهوم…

میلاد حضرت معصومه (سلام الله علیها) :

صدای شادی افلاکیان از کوچه پس کوچه های مدینه به گوش می رسد. از خانه ساده و با صفای امام کاظم علیه السلام ، نوری به آسمان برخاسته است. ستاره ها نورانی تر شده اند و ماه، همچون خورشید می درخشد. صدای گریه ای سکوت آسمان ها را شکسته، انتظار عاشقانه پدری را به پایان رسانده، و لب های پر از نور پیشوای هفتم را به لبخند زینت داده و بر اماممان، حضرت رضا علیه السلام همدمی بخشیده، تا زینبی دیگر برای حسینی دیگر باشد. آری، مدینه از شمیم فاطمه معصومه علیها السلام معطر شده است

ای کــه از نســــل اهل بـالایی ‌          ای کــه در اوج حجب پیـدایی
زینـــب حــضـرت رضایی                    تو هــمـــهٔ افــتــــخـار بــابــایـــی
دخت مـــوسایی و، ولی                   مــریم چون رقــیه شــبــیه زهـرایـی
باب مشــکل گشــای امروزی             شــافــــع مهــربان فــردایــــی
مثل اجــداد و نـسـلــتان بـانـــو           آبـــــرویـی بــرای دنـــیــایـــی
بـــی نگـاهـــت نمـی شــوم آدم         بار کــج کــی رسـیده بر جایی
کاسه ام را همــیشــه پـرکردی          قــبــل آن کـــه کنــم تمـــنایــــی
مــــن بـــدون قـم و خـراسـانت           می‌رسیـــدم بــه مرز رسوایی

فهرست