دانلود سرود ترکی امیر المومنین امیر برومند

دانلود سرود ترکی امیر المومنین امیر برومند را با کیفیت های مختلف در قالب های صوتی و ویدئویی به همراه گزارش تصویری مراسم به صورت آنلاین  مشاهده  و  درصورت نیاز دریافت کنید.

متن آقا نزار عاشقتو در به در تو رو جون حسن

دانلود سرود ترکی امیر المومنین امیر برومند

آقا نزار عاشقتو در به در تو رو جون حسن

بیا و گدای درت رو بخر تو رو جون حسن

من اومدم عیدی میخوام از شما

پدرم فداتون سائل درت رو زیارت ببر

تو پدر خاکی یعنی پادشه لولاکی یا حیدر

تو وسط معرکه چون شیر نر بی باکی یا حیدر

دانلود سرود ترکی امیر المومنین امیر برومند
فهرست