دانلود شهریار شهر قمی و من پابوسم امیر برومند

دانلود شهریار شهر قمی و من پابوسم امیر برومند را با کیفیت های مختلف در قالب های صوتی و ویدئویی به همراه گزارش تصویری مراسم به صورت آنلاین  مشاهده  و  درصورت نیاز دریافت کنید.

متن شهریار شهر قمی و من پابوسم

دانلود شهریار شهر قمی و من پابوسم امیر برومند

شهریار شهر قمی و من پابوسم

چقده خوشبختم ضریحتو می بوسم

با یه تیر دو تا نشون زدم از اینجا اومد

پا ضریحت بشینم زائر شهر طوسم

بی بی جان معصومه

چقده تو حرمت اسمتو فریاد زدم

تو شدی شیرینم دمی ز فرهاد زدم

چقده بوی رضا میده حریمت بانو

شنیدم واسه تو هم پنجره فولاد زدن

مهربان بانو دلبری به جان بانو

پرچم گنبد میده دست تکان بانو

خوشبحال اون پیر مرد کفش دارت

میبره خونش از تو آب و نون بانو

مولاتی معصومه

دانلود شهریار شهر قمی و من پابوسم امیر برومند
فهرست