دانلود در معرکه دشمن شده مات ابوفاضل امیر برومند

دانلود در معرکه دشمن شده مات ابوفاضل امیر برومند را با کیفیت های مختلف در قالب های صوتی و ویدئویی به همراه گزارش تصویری مراسم به صورت آنلاین  مشاهده  و  درصورت نیاز دریافت کنید.

متن بانوی مهر و وفا ام الائمه

دانلود در معرکه دشمن شده مات ابوفاضل امیر برومند

بانوی مهر و وفا ام الائمه

مادر کل دنیا بی بی فاطمه است

مادر پهلوونا ام البنینه

شیران نر ام بنین شاه جهانند

در عشق و محبت همه مشهود زمانند

در معرکه دشمن شده مات ابوفاضل

سرگشته و حیران اباالفضل بمانند

میزنه قدم و بر دل زمین علم و مرد باجنم قمر قمره

اقتدار قمر و اوج افتخار قمر و شیر کارزار قمر قمره

دانلود در معرکه دشمن شده مات ابوفاضل امیر برومند
فهرست