دانلود مولودی منم غلام قمر الحمدلله امیر برومند

دانلود مولودی منم غلام قمر الحمدلله امیر برومند را با کیفیت های مختلف در قالب های صوتی و ویدئویی به همراه گزارش تصویری مراسم به صورت آنلاین  مشاهده  و  درصورت نیاز دریافت کنید.

متن منم غلام قمر الحمدلله

دانلود مولودی منم غلام قمر الحمدلله امیر برومند

منم غلام قمر الحمدلله

عاشق نام قمر الحمدلله

حواله ی جنون و میده رقیه

 

عاشق نام قمر الحمدلله

حواله ی جنون و میده رقیه

ورد لبای قمر الحمدلله

دیوانه چو دیوانه ببیند خوشش آید

ساقی گره کار جهان را بگشاید

این میکده از عشق قمر جان به لب آمد

بر ساقی میخانه بگو رخ بنماید

بیکران قمر نور کهشان قمر

تک یل زمان قمر قمره

پهلوان قمر ماه آسمان قمر

محور جهان قمر قمره

دانلود مولودی منم غلام قمر الحمدلله امیر برومند
فهرست