دانلود مولودی قدم بزن با پای دل امیر برومند

دانلود مولودی قدم بزن با پای دل امیر برومند را با کیفیت های مختلف در قالب های صوتی و ویدئویی به همراه گزارش تصویری مراسم به صورت آنلاین  مشاهده  و  درصورت نیاز دریافت کنید.

متن قدم بزن با پای دل

دانلود مولودی قدم بزن با پای دل امیر برومند

قدم بزن با پای دل

تو این هوای آشنا قدم بزن

تو آسمونا با شور و حال

هوای مشهدالرضا قدم بزن

بیا به بزم عشق دلت رو پر بده

میون جمع عاشقا قدم بزن

منم همون که دلسپردتم هواموداری

ببین که اشک شوق از چشای خیسم جاری

مگه برا این همه گدا تو کم میزاری

دخیل چادر تو ام

یا فاطمعه اشفعی لنا فی الجنه

دانلود مولودی قدم بزن با پای دل امیر برومند
فهرست