دانلود مولودی آقا زاده تویی امیر برومند

دانلود مولودی آقا زاده تویی امیر برومند را با کیفیت های مختلف در قالب های صوتی و ویدئویی به همراه گزارش تصویری مراسم به صورت آنلاین  مشاهده  و  درصورت نیاز دریافت کنید.

متن آقا زاده تویی دیگه هر چی که آقاس نوکرن

دانلود مولودی آقا زاده تویی امیر برومند

آقا زاده تویی دیگه هر چی که آقاس نوکرن

پادشاها دیگه غلام این درن

شمشیر صلح تو نداره سر تسلیم و فرار

سکوتت مثل تیغ ذوالفقار

فاطمی تبار شیر حیدری اومده شکار

داره در میره اون شتر سوار

جانم حسن

یا علی مدد

تا که گفت و به قلب فتنه زد

نفسا تو سینه بند اومد

جانم حسن

شاه کرامت و اوج شجاعت و کوه سخاوت و احساسه

خدای غیرت مایه عزت الگوی حضرت عباسه

دانلود مولودی آقا زاده تویی امیر برومند
فهرست