وای من میخ درو سینه زهرای من محمدحسین پویانفر

وای من میخ درو سینه زهرای من محمدحسین پویانفر را با کیفیت های مختلف در قالب های صوتی و ویدئویی به همراه گزارش تصویری مراسم به صورت آنلاین  مشاهده  و  درصورت نیاز دریافت کنید.

متن وای منو وای منو ، وای من و وای من

وای من میخ درو سینه زهرای من محمدحسین پویانفر

وای منو وای منو ، وای من و وای من

من بودم و میخ در و ، سینه زهرای من…

محکم لگد زدن به در ، با این که می دونستن

برای وا کردن در ، فاطمه رفت جای من

نه این که تنها یک نفر زمین خورد

مادر زمین خورد و پسر زمین خورد

فضه برا کمک رسید و حیدر

دو سه قدم مونده به در زمین خورد

(ام ابیها حضرت زهرا)

وای من میخ درو سینه زهرای من محمدحسین پویانفر
فهرست