دانلود تاب و تبم ذکر لبم قمر قمر مجید رضانژاد

دانلود تاب و تبم ذکر لبم قمر قمر مجید رضانژاد را با کیفیت های مختلف در قالب های صوتی و ویدئویی به همراه گزارش تصویری مراسم به صورت آنلاین  مشاهده  و  درصورت نیاز دریافت کنید.

کربلایی مجید رضانژاد| ایام فاطمیه 1399 | هیئت روضه الشهدا دزفول | پلان3

متن تاب و تبم ذکر لبم قمر قمر

دانلود تاب و تبم ذکر لبم قمر قمر مجید رضانژاد

تاب و تبم ذکر لبم قمر قمر

واجب تر از نون شبم قمر قمر

از این همه شجاعت و از جنمش

در حیرت و در عجبم قمر قمر

عجبا وا عجب که خدای ادب

چقده محشره وقت خشم غضب

میزنن دشمنان همه از ترس او

یک قدم به جلو صد قدم به عقب

دانلود تاب و تبم ذکر لبم قمر قمر مجید رضانژاد
فهرست