صاحب دم محمدحسین حدادیان

صاحب دم محمدحسین حدادیان را با کیفیت های مختلف در قالب های صوتی و ویدئویی به همراه گزارش تصویری مراسم به صورت آنلاین  مشاهده  و  درصورت نیاز دریافت کنید.

متن مداحی :

صاحب دم محمدحسین حدادیان

صاحب دم ، اسم روی پرچم
مادر شاه، سلاله ی خاتم
تپش دل ، ضربان قلبم
اسم زیبات ، میبره دل از غم

زوجه الحیدر ، انسیه الحورا زهرا
محشر محشر، یا بضعه الرسول الله(2)

کم نمیگردد ذره ای از این یقین من
سرمایه محبت زهراست دین من (2)

یازهرا ام ابیها (4)

بند دوم
.
سایه ی سر ، نفس پیغمبر
مادر آب، شفیعه ی محشر
سرور عشق ، آیه های کوثر
علیمه و ، فاطمه ی اطهر

صابر عذرا ، صدیقه ی کبرا زهرا
لیله القدر ، پیغمبر و مولا زهرا (2)

کم نمیگردد ذره ای از این یقین من
سرمایه محبت زهراست دین من (2)

یازهرا ام ابیها (4)

صاحب دم ، اسم روی پرچم
مادر شاه، سلاله ی خاتم
تپش دل ، ضربان قلبم
اسم زیبات ، میبره دل از غم

زوجه الحیدر ، انسیه الحورا زهرا
محشر محشر، یا بضعه الرسول الله(2)

کم نمیگردد ذره ای از این یقین من
سرمایه محبت زهراست دین من (2)

یازهرا ام ابیها (4)

بند دوم
.
سایه ی سر ، نفس پیغمبر
مادر آب، شفیعه ی محشر
سرور عشق ، آیه های کوثر
علیمه و ، فاطمه ی اطهر

صابر عذرا ، صدیقه ی کبرا زهرا
لیله القدر ، پیغمبر و مولا زهرا (2)

کم نمیگردد ذره ای از این یقین من
سرمایه محبت زهراست دین من (2)

یازهرا ام ابیها (4)

صاحب دم محمدحسین حدادیان

فهرست