هاعلی بشر کیف بشر محمد فصولی

هاعلی بشر کیف بشر محمد فصولی را با کیفیت های مختلف در قالب های صوتی و ویدئویی به همراه گزارش تصویری مراسم به صورت آنلاین  مشاهده  و  درصورت نیاز دریافت کنید.

مولودی خوانی محمد فصولیولادت حضرت زهرا (س)  97 | پلان 3

متن مداحی :

هاعلی بشر کیف بشر محمد فصولی

ها علىٌّ بشر کیف بشر

ربه فیه تجلى و ظهر (1)

مانده عالم همه در حیرت تو

که بشر میشود این گونه مگر

عله الکون و لولاه لما

کان للعالم عین و اثر (2)

حبه مبدء خلد و نعیم

بغضه منشاء نار و سقر (3)

من له صاحبه کالزهراء

او سلیل کشبیر و شبر (4)

فلک فى فلک فیه نجوم

صدف فى صدف فیه درر (5)

در دل شیعه‌ی خود کرده نظر

ها علی و بشر کیف بشر

جلوه ی نور رخت شمس و قمر

خاک نعلین علی در و گهر

قمرت را فلک مشتری است

نجفت خانه‌ی مادری است

تو سرا پا وجودت ز رسول

و محمد خودش حیدری است

همه مستیم خم و باده علی

یم رحمت بود یاد علی

به نبی گفته حبریل امین

که الا یا نبی ناد علی

فهرست