غرق شورم شعف دارم حسین سیب سرخی

غرق شورم شعف دارم حسین سیب سرخی را با کیفیت های مختلف در قالب های صوتی و ویدئویی به همراه گزارش تصویری مراسم به صورت آنلاین  مشاهده  و  درصورت نیاز دریافت کنید.

متن مداحی :

غرق شورم شعف دارم حسین سیب سرخی

غرق شورم شعف دارم
از نوکری شرف دارم
میل صحن نجف دارم
نجف دارم

شاه مردان / شیر یزدان
ذکر طوفان / یا حیدر
پیر قنبر / شیر لشکر
مرد خیبر / یا حیدر

به مدد امام حسن تا نفس آخر
میگم علی علی علی علی حیدر

******

غرق شورم شعف دارم
از نوکری شرف دارم
میل صحن نجف دارم
نجف دارم

شاه مردان / شیر یزدان
ذکر طوفان / یا حیدر
پیر قنبر / شیر لشکر
مرد خیبر / یا حیدر

به مدد امام حسن تا نفس آخر
میگم علی علی علی علی حیدر

غرق شورم شعف دارم حسین سیب سرخی
فهرست