دانلود سخنرانی بد اخلاقی استاد عالی

دانلود سخنرانی بد اخلاقی استاد عالی را با کیفیت های مختلف در قالب های صوتی و ویدئویی به همراه گزارش تصویری مراسم به صورت آنلاین  مشاهده  و  درصورت نیاز دریافت کنید.

متن  خوىِ بد، کار را تباه مى کند

دانلود سخنرانی بد اخلاقی استاد عالی

رسولُ اللّه ِ صلى الله علیه و آله :

 الخُلقُ السَّیِّئُ یُفسِدُ العَملَ

کما یُفسِدُ الخَلُّ العَسلَ .

پیامبر خدا صلى الله علیه و آله :

 خوىِ بد، کار را تباه مى کند،

همان گونه که سرکه عسل را.

دانلود سخنرانی بد اخلاقی استاد عالی
فهرست