دانلود شور حماسی امیرالمومنین امیر برومند

دانلود شور حماسی امیرالمومنین امیر برومند را با کیفیت های مختلف در قالب های صوتی و ویدئویی به همراه گزارش تصویری مراسم به صورت آنلاین  مشاهده  و  درصورت نیاز دریافت کنید.

کربلایی امیر برومند | محرم 1400 | هیئت عشاق الرضا تهران | پلان3

متن به احادیث و روایات رجوع کردم زیر و رو کردم

دانلود شور حماسی امیرالمومنین امیر برومند

به احادیث و روایات رجوع کردم زیر و رو کردم

کلی از روایت و حدیث نابو

بچشم یه قطره فضل بو ترابو

تا بفهمم چیه معیار حسابو

بشمرم جرئه فضائل جنابو

وقتی دیدم رد کرده آفتابو

تو نبردش عبدود دیده شتابو

توی لیت المبیت حتی تو خوابو

صفحه به صفحه ورق زدم کتابو

تا رسیدم به چنین روایتی ناب

یه حدیثه قدسیه از رو لبای نبی

لو اجتمع الناس علی حب علی

نمی آفرید خدا جهنمش رو اگه

همه عالم بودند فقط محب علی

علی حق مرز بین کفر و ایمانه

علی قرآنه خواجه بوذر و تماره و سلمانه

علی سلطانه علی لالایی هر شب یتیمانه

شاه خوبانه ذره ای از خاک پاش ملک سلیمانه

مرد مردانه

دانلود شور حماسی امیرالمومنین امیر برومند
فهرست