من دوست دارمت صابر خراسانی

من دوست دارمت صابر خراسانی را با کیفیت های مختلف در قالب های صوتی و ویدئویی به همراه گزارش تصویری مراسم به صورت آنلاین  مشاهده  و  درصورت نیاز دریافت کنید.

متن مداحی :

من دوست دارمت صابر خراسانی

من دوست دارمت به من نگاه کن

روتو بر نگردون به این خونه تابوتو برنگردون

ما داغ پیغمبرو تازه دیدیم

ما تازه تشییع جنازه دیدیم

دو ماهه مشکلامو حل نکردی

دو ماهه زینبو بغل نکردی

دو ماهه دور شده از آرزو هاش

دو ماهه شونه نزدی به موهاش

هم تو جوونی هم علی جوونه

زنده بمون علی زنده بمونه

تنهاییمو دیدی و تنها شدی

خیلی شبیه پیر زن ها شدی

من دوست دارمت به من نگاه کن

روتو بر نگردون به این خونه تابوتو برنگردون

ما داغ پیغمبرو تازه دیدیم

ما تازه تشییع جنازه دیدیم

دو ماهه مشکلامو حل نکردی

دو ماهه زینبو بغل نکردی

دو ماهه دور شده از آرزو هاش

دو ماهه شونه نزدی به موهاش

هم تو جوونی هم علی جوونه

زنده بمون علی زنده بمونه

تنهاییمو دیدی و تنها شدی

خیلی شبیه پیر زن ها شدی

من دوست دارمت صابر خراسانی
برچسب های استفاده شده : ,
فهرست