دانلود روضه تصمیم واقعا سخت است صابر خراسانی

دانلود روضه تصمیم واقعا سخت است صابر خراسانی را با کیفیت های مختلف در قالب های صوتی و ویدئویی به همراه گزارش تصویری مراسم به صورت آنلاین  مشاهده  و  درصورت نیاز دریافت کنید.

صابر خراسانی | ایام فاطمیه 1399 | هیئت شاهزاده علی اصغر کاشان | پلان3

دانلود روضه تصمیم واقعا سخت است صابر خراسانی
دانلود روضه تصمیم واقعا سخت است صابر خراسانی

متن با دودستی که غرق در خون است

دانلود روضه تصمیم واقعا سخت است صابر خراسانی

با دودستی که غرق در خون است

اشک خود را ز گونه پاک کنم

می برم پشت خیمه ها که تو را

با دل خون درون خاک کنم

شاید این طور دشمنان دیگر

رأس تو از بدن جدا نکنند

بین سرها سر تو را شاید

لااقل روی نیزه ها نکنند

لکن از قوم کوفی و شامی

می شناسم تمام را پسرم

تو برو تا دقایقی دیگر

وعدهء ما به نیزه ها پسرم

 

دوست دارم به سمت خیمه روم

تا شود عمه مرهم دردم

من فقط مانده ام عزیز دلم

با چه رو سمت خیمه بر گردم

دانلود روضه تصمیم واقعا سخت است صابر خراسانی
فهرست