نزن مادرمو مهدی رعنایی

نزن مادرمو مهدی رعنایی را با کیفیت های مختلف در قالب های صوتی و ویدئویی به همراه گزارش تصویری مراسم به صورت آنلاین  مشاهده  و  درصورت نیاز دریافت کنید.

متن مداحی :

نزن مادرمو مهدی رعنایی

صدای در

دری که تو شعله سوخت

دری که یه میخ و توی سینه کوفت

صدای جیغ توی خاکستر و دود

کی میدونه چی تو دست فضه بود

جوان ننه

بابام با اشک داره فریاد میزنه

این زنی که میزنی زن منه

صدای در

دری که تو شعله سوخت

دری که یه میخ و توی سینه کوفت

صدای جیغ توی خاکستر و دود

کی میدونه چی تو دست فضه بود

یارالی ننه جوان ننه

چه بد زدند مادرم رو بد زدند

به جای هر کسی که نزد زدن

بابام با اشک داره فریاد میزنه

اون زنی که میزنید زن منه

بابام با اشک داره فریاد میزنه

این زنی که میزنی زن منه

نزن مادرمو مهدی رعنایی
برچسب های استفاده شده : , , , , ,
فهرست