نمازامو خوندم مهدی رعنایی

نمازامو خوندم مهدی رعنایی را با کیفیت های مختلف در قالب های صوتی و ویدئویی به همراه گزارش تصویری مراسم به صورت آنلاین  مشاهده  و  درصورت نیاز دریافت کنید.

متن مداحی :

نمازامو خوندم مهدی رعنایی

نمازامو خوندم ولی نشسته

قنوت میگرفتم با دست بسته

بگو که نخندی به دختر من

حراج تو بازار تل سر من

دلخوشیم صدای عمه ست

زحمتم پای عمه ست

غسل و کفنم ئای عمه ست

وای کارم دیگه تمومه

حرمله رو برمه

نگام به سر عمومه

دختر سه ساله

زدن نداره

گوشه ی خرابه  کتک نداره

دلخوشیم صدای عمه ست

زحمتم پای عمه ست

زحمتم چای عمه ست

من میرم از این خرابه

کجا میخوای بری

آخه چند شبیه عمم برا من نخوابیده

من میرم به این خرابه

شاید عمم بخوابه

آخه موندن من عذابه عذابه

گفت بابا درسته خیلی منو زدن بابا

ولی بابا من دختر حسینم بابا

نمازامو خوندم مهدی رعنایی
فهرست