دانلود مداحی امنا زهرا ای حبیبه حیدر محمد فصولی

دانلود مداحی امنا زهرا ای حبیبه حیدر محمد فصولی را با کیفیت های مختلف در قالب های صوتی و ویدئویی به همراه گزارش تصویری مراسم به صورت آنلاین  مشاهده  و  درصورت نیاز دریافت کنید.

دانلود مداحی امنا زهرا ای حبیبه حیدر محمد فصولی
دانلود مداحی امنا زهرا ای حبیبه حیدر محمد فصولی

متن امنا زهرا ای حبیبه حیدر انسیه الحورا

دانلود مداحی امنا زهرا ای حبیبه حیدر محمد فصولی

امنا زهرا ای حبیبه حیدر انسیه الحورا

کوچه و اعدا یه زن افتاده میون خیل نامردا

صورت حورا گونه مادر ما کبوده واویلا

آه و واویلا گمونم خونی شده باز کفن زهرا

مخفی قبر بضعه طاها گریه داره ناله های زینب کبری

هیزم آوردن حیدرو بردن

آبروی ما رو بین کوچه ها بردن

پدرم ای وای مادرم ای وای

کاش رو خاک کوچه مادرو نمیبردن

ای وای مادرم

امنا زهرا ای حبیبه حیدر محمد فصولی
فهرست