دانلود روضه محرم های مادرت اومدن حیدر خمسه

دانلود روضه محرم های مادرت اومدن حیدر خمسه را با کیفیت های مختلف در قالب های صوتی و ویدئویی به همراه گزارش تصویری مراسم به صورت آنلاین  مشاهده  و  درصورت نیاز دریافت کنید.

دانلود روضه محرم های مادرت اومدن حیدر خمسه
دانلود روضه محرم های مادرت اومدن حیدر خمسه

متن دستی که بسته بود می شست بی صدا

دانلود روضه محرم های مادرت اومدن حیدر خمسه

دستی که بسته بود می شست بی صدا

دستی که خسته بود در زیر نور ماه

گلبرگ گل کبود گل ها فسرده بود

جرم علی چه بود روی عدو سیاه

یا فاطمه

آتش زدی به جانم بانوی بی نشانه

گفتی مرا کفن کن مظلوم من شبانه

سردار بدر و خیبر دیگر ز پا فتاده

دستی به دوش سلمان دستی به سر نهاده

یا فاطمه

یابن الحسن کمک کن جد مطهرت را

بیرون ببر ز خانه تابوت مادرت را

روزی تو خواهی آمد از غربت زمانه

می آوری نشان از آن قبر بی نشانه

یا فاطمه

دانلود روضه محرم های مادرت اومدن حیدر خمسه
فهرست