میخانه دار حوض کوثر محسن عراقی

میخانه دار حوض کوثر محسن عراقی را با کیفیت های مختلف در قالب های صوتی و ویدئویی به همراه گزارش تصویری مراسم به صورت آنلاین  مشاهده  و  درصورت نیاز دریافت کنید.

متن 

میخانه دار حوض کوثر محسن عراقی

ای میخانه دار حوض کوثر حیدر

لقد کرمنا بنی آدم از ولایت زهرا

شرافت داره غبار قدومت به عرش معلی

پس از تو شروع کرد خدای توانا به خلقت دنیا

لقد کرمنا بنی آدم از ولایت زهرا

شرافت داره غبار قدومت به عرش معلی

پس از تو شروع کرد خدای توانا به خلقت دنیا

کاشف الکرب علی ابن ابی طالب

بردن اسم تو داره سجده واجب

بعد ذکر تو همیشه زیر لب گفتم

لعنت الله علی دشمن غاصب

آروم جون حیدر حضرت انسیه

میخانه دار حوض کوثر محسن عراقی
فهرست