حجه الله فی ارضه علی فانی

حجه الله فی ارضه علی فانی را با کیفیت های مختلف در قالب های صوتی و ویدئویی به همراه گزارش تصویری مراسم به صورت آنلاین  مشاهده  و  درصورت نیاز دریافت کنید.

متن مداحی :

حجه الله فی ارضه علی فانی

السَّلامُ عَلَیْکَ یَا حُجَّهَ اللّهِ فِی أَرْضِهِ،

السَّلامُ عَلَیْکَ یَا عَیْنَ اللّهِ فِی خَلْقِهِ،

السَّلامُ عَلَیْکَ یَا نُورَ اللّهِ الَّذِی یَهْتَدِی بِهِ الْمُهْتَدُونَ،

وَ یُفَرَّجُ بِهِ عَنِ الْمُؤْمِنِینَ،

السَّلامُ عَلَیْکَ أَیُّهَا الْمُهَذَّبُ الْخَائِفُ،

السَّلامُ عَلَیْکَ أَیُّهَا الْوَلِیُّ النَّاصِحُ،

السَّلامُ عَلَیْکَ یَا سَفِینَهَ النَّجَاهِ،

السَّلامُ عَلَیْکَ یَا عَیْنَ الْحَیَاهِ

السَّلامُ عَلَیْکَ یَا حُجَّهَ اللّهِ فِی أَرْضِهِ،

السَّلامُ عَلَیْکَ یَا عَیْنَ اللّهِ فِی خَلْقِهِ،

السَّلامُ عَلَیْکَ یَا نُورَ اللّهِ الَّذِی یَهْتَدِی بِهِ الْمُهْتَدُونَ،

وَ یُفَرَّجُ بِهِ عَنِ الْمُؤْمِنِینَ،

السَّلامُ عَلَیْکَ أَیُّهَا الْمُهَذَّبُ الْخَائِفُ،

السَّلامُ عَلَیْکَ أَیُّهَا الْوَلِیُّ النَّاصِحُ،

السَّلامُ عَلَیْکَ یَا سَفِینَهَ النَّجَاهِ،

السَّلامُ عَلَیْکَ یَا عَیْنَ الْحَیَاهِ

حجه الله فی ارضه علی فانی

فهرست