دانلود مداحی به نام نامی فاطمه محمدحسین پویانفر

دانلود مداحی به نام نامی فاطمه محمدحسین پویانفر را با کیفیت های مختلف در قالب های صوتی و ویدئویی به همراه گزارش تصویری مراسم به صورت آنلاین  مشاهده  و  درصورت نیاز دریافت کنید.

متن به نام نامی فاطمه ، به اذن شاه کربلا

دانلود مداحی به نام نامی فاطمه محمدحسین پویانفر

به نام نامی فاطمه ، به اذن شاه کربلا

به نام ماه علقمه ، به اذن حضرت مرتضی

سینه زن سینه سپرِ

سینه زن زیر عَلَم فاطمه است

سینه زن جون به کفِ و

سینه زن سینه اش حرم فاطمه است

یا علی تا قیامت ، با علی تا شهادت

سلام ما بر ساحت پاره ی تن مصطفی

به تیغ بُرّان علی به ذوالفقار مرتضی

چادر رایهُ الهُدی است

چادرِ رو سر همه نوکراست

چادرِ مثلِ عَلَمِ ، چادر محور حدیث کساست

از دعات دارم عزت ، زندگیم داره برکت

یا علی تا قیامت ، با علی تا شهادت

به نام نامی فاطمه ، به اذن شاه کربلا

به نام ماه علقمه ، به اذن حضرت مرتضی

سینه زن سینه سپرِ

سینه زن زیر عَلَم فاطمه است

سینه زن جون به کفِ و

سینه زن سینه اش حرم فاطمه است

یا علی تا قیامت ، با علی تا شهادت

دانلود مداحی به نام نامی فاطمه محمدحسین پویانفر
فهرست